Medlemsenkät 2022

Som ett led i att utveckla föreningens verksamhet kommer en medlemsenkät att skickas ut i slutet av januari. Enkäten kommer att mailas ut, de som inte har e-post kommer att få en skriftlig version med posten.

Vi i styrelsen hoppas att många vill bidra med synpunkter och ser fram emot att ta del av era svar!