KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 i Konserthusets Stora sal.
Ingång via stora entrén. Hissen vid Markelius kommer också att vara öppen.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till årets båda stipendiater 

Anders Cornelius och Per Johansson.

Anders Cornelius, kontrabasist, kåserar över basfiolens plats i jazzmusiken.
Per Johansson, klarinett, och Joachim Olsson, piano, ger därefter ett fint program:
Johannes Brahms: Sats 1 och 2 ur Sonat i f-moll, opus 120 nr 1
W. A. Mozart: Sats 2 ur konsert för klarinett och orkester i A-dur KV 622
Robert Schumann: Sats 3 ur Fantasistycken opus 73, Rasch und mit Feuer

Någon eftersits i Markelius går inte att genomföra pga pandemin.

Deltagarantalet är begränsat till 50 personer, därför måste en anmälan göras till
Lene Kai Sørensen, via e-post: lenekai45@gmail.com eller telefon 0705-20 23 34
Om myndigheterna tillåter högre deltagarantal kommer det att meddelas.
Vi hoppas att alla som önskar kan delta!