HSV:s styrelse

Ordförande                Kerstin Hassner                           e-post: khassner@gmail.com

Vice ordförande        Ulrica Stråhlman (f. Oscarsson) e-post: ulrica.oscarsson@hotmail.com

Sekreterare                Kerstin Landfeldt

Kassör                        Birgitta Öhrström

Kommunikatör          Ulrica Stråhlman

Klubbmästare           Kerstin Landfeldt

Ledamot                    Patrik Bellman   

Suppleant                  Gunilla Holm 

Suppleant                  Annika Skoglund