HSV:s styrelse

Ordförande                Kerstin Hassner                           e-post: khassner@gmail.com

Vice ordförande        Patrik Bellman

Sekreterare                Kerstin Landfeldt

Klubbmästare           Kerstin Landfeldt

Medlemsansvarig     Kerstin Landfeldt

Kassör                        Birgitta Öhrström

Kommunikatör          Roger Petersson                           e-post: roger@rogerpetersson.com

Ledamot                    Annika Skoglund   

Suppleant                 Gunilla Holm                                  Och rese-/utflyktsansvarig

Suppleant                 Viktoria Wöhl