Från vänster: G Holm, J Ahlgren, B Öhrström, K Hassner, K Landfeldt, E Elvander, L Kai Sörensen, U Oscarsson, A Byström.

HSV:s styrelse

Ordförande                Jan Ahlgren                  tel: 0708 37 06 25      epost: jan@janahlgren.se

Vice ordförande        Kerstin Hassner

Sekreterare                Kerstin Landfeldt

Kassör                        Birgitta Öhrström

Kommunikatör          Elisabeth Elvander       tel: 0733 16 26 05      epost: elisabeth@elvander.se

Klubbmästare           Lene Kai Sörensen

Ledamot                    Gunilla Holm

Suppleant                  Ulrica Oscarsson

Suppleant                  Annika Byström