Från vänster: L Evergård, A Byström, K Nygren, J Nygren, E Elvander, G Holm, K Landfeldt, H Böcker, J Ahlgren, B Öhrström, L Kai Sörensen. Ej med på bilden: K Hassner.

HSV:s nya styrelse fram till årsmöte 2020

Ordförande                Jan Ahlgren                  tel: 0708 37 06 25      epost: jan@janahlgren.se

Vice ordförande        Hans Böcker

Sekreterare                Kerstin Landfeldt

Kassör                        Birgitta Öhrström

Kommunikatör          Elisabeth Elvander       tel: 0733 16 26 05      epost: elisabeth@elvander.se

Klubbmästare           Leif Evergård

Ledamot                    Kristina Nygren

Ledamot                    Jan Nygren

Ledamot                    Lene Kai Sörensen

Suppleant                  Gunilla Holm

Suppleant                  Kerstin Hassner

Suppleant                  Annika Byström