HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER – HSV

är en ideell och aktiv vänförening som stöder symfoniorkestern i dess verksamhet och utveckling.

FÖRENINGENS 30-ÅRSJUBILEUM FIRAS

6 NOVEMBER 2021! 

Läs mer om festligheterna under ”Aktuellt”.

HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER

är en självklar del av musiklivet i Öresundsregionen och har även fått mycket
uppskattning internationellt.

Vårt stöd till orkestern ges bland annat i form av ett årligt stipendium till musikerutveckling. Vi stödjer också ökat musikutbyte och ungdomsverksamhet.
 
Vi vill gärna ha fler vänner för att kunna utveckla stödet för vår symfoniorkester.