MEDLEMSKAP

Musikalisk mersmak med HSV 

Helsingborgs Symfonikers Vänner (HSV) har under 30 år varit en positiv kraft för orkestern och har som sin uppgift att på olika sätt stödja HSO. 

Föreningen delar årligen ut stipendier för den musikaliska utvecklingen till någon eller några av orkestermedlemmarna och stöttar aktivt olika orkesterprojekt. 

Vilka fördelar får du som medlem?

  • Medlemsträffar där underhållningen består av föreläsningar eller kåserier efterföljt av ett musikaliskt framträdande. Vid en eftersits i Markelius Bar & Café kan man även få något att äta och dricka. 
  • Medlemsbrev med information om föreningens aktiviteter.
  • Närvara vid utvalda orkesterrepetitioner. 
  • Rabatt på CD-skivor med orkesterns inspelningar.
  • 40% rabatt på medlemsavgiften i Helsingborgs Kammarmusikförening 

och rabatt till deras arrangemang. 

Medlemsavgiften är 250 kronor/person och år.

KOM NÄRMARE MUSIKEN, STÖTTA ORKSTERN OCH BLI MEDLEM!
 

Kontakta medlemsansvarig Kerstin Landfeldt 

e-mail: 236016@gmail.com 

Telefon : 0739-24 32 64