Kom närmare musiken.

Stötta orkestern.

Bli en vän du också!

Helsingborgs Symfonikers Vänner

HSV är en ideell och aktiv vänförening. Under mer än 30 år har vi arbetat för att stödja Helsingborgs Symfoniorkesters verksamhet och utveckling.

Vi är ambassadörer och verkar för en ökad kontakt mellan publik och orkester. Dessutom delar vi årligen ut stipendier, för den musikaliska utvecklingen, till någon eller några av orkestermedlemmarna. 

Vi stöttar

Orkestern

Vi stöttar

Musikerna

Vi stöttar

Ungdomsverksamhet
och musikutbyte

Bli en vän du också

Medlemsförmåner:

Medlemsträffar

Delta i medlemsträffar med musikalisk anknytning i olika former, ofta med efterföljande samkväm.

VIP

Delta i VIP-träffar och specialarrangemang.

Medlemsbrev

Medlemsbrev med information om föreningens aktiviteter.

Rabatter

20% rabatt på After Work-konserter,
Torsdagskonserter och Lördagsstjärnor

Erbjudanden

40% rabatt på medlemsavgiften i Helsingborgs Kammarmusikförening och rabatt på deras arrangemang.

Ditt medlemskap är viktigt och välkommet!

Som medlem i föreningen stöttar du orkesterns arbete, orkesterns musiker, samt ungdomsverksamhet och musikutbyte.

Utöver ekonomiska bidrag erbjuder HSV även en gemenskap där du får träffa andra musikintresserade människor genom våra vänträffar.

HSV Medlemmar

Kommande Event

Säsong 24/25.

Nya datum för säsong 24/25 kommer.