Helsingborgs Symfonikers Vänner

Vår Berättelse

När allting började

Vår berättelse tar sin början mer än tre decennier bakåt i tiden. Runt om i landet rådde minskade offentliga ekonomiska anslag – vilket gav inspirationen till flertalet initiativ i form av stödföreningar (även i Danmark).

Kulturen är trots allt en del av samhällets själ och vikten av dess bevarande och tillgänglighet har drivit oss från starten.

1991 kom dåvarande intendenten för Helsingborgs Symfoniorkester (HSO), Lennart Stenkvist, tillsammans med Ingmar Paulsson från Viken, på idén att bilda en stöd- och vänförening till Helsingborgs Symfoniorkester.

Vår målsättning

Sedan starten har vi strävat efter att stödja HSO’s verksamhet och utveckling – både ekonomiskt och opinionsmässigt.

Vi engagerar oss dock INTE i programval, konstnärliga frågor eller annat som kan påverka orkesterns frihet eller integritet. HSV är och ska förbli en ideell aktiv vänförening som drivs av en gemenskap kring musiken.

HSV i praktiken

Till vår stora glädje har vi årligen kunnat dela ut mellan 7 000 – 90 000 kr i bidrag, sen 2010. Stödet har gått till bl.a konserter, skivinspelningar, turnéer, musikernas vidareutbildning samt studier.

Ekonomiska bidrag har också utbetalats till ensembler (där orkesterns musiker deltar) samt till enskilda musiker för konsertframträdanden vid t.ex. kammarmusikkonserter, oftast i Helsingborgs Kammarmusikförenings regi.

Tilldelade Stipendier

summa anslag

Aktiva

Medlemmar

Bli en vän du också!

Redo att hoppa på musik-tåget eller söker du mer information om vad vi gör? 

Bli en vän du också!

Redo att hoppa på musik-tåget eller söker du mer information om vad vi gör?

Styrelse.

Kerstin Hassner

Ordförande

Patrik Bellman

Vice Ordförande

Kerstin Landfeldt

Medlemsansvarig, Sekreterare, Klubbmästare

Birgitta Öhrström

Kassör

Roger Petersson

Kommunikatör

Annika Skoglund

Ledamot

Gunilla Holm

Suppleant
Rese-/Utflyktsansvarig

Viktoria Wöhl

Suppleant

Våra fantastiska Sponsorer